Light Of The World Ministry

Missie & Visie

Missie

Alle volkeren brengen tot de Here Jesus Christus en hen vrijzetten van hun beperkingen en bezetenheden. Jezus, Christus vinden, Hem volgen en Zijn naam verkondigen.

 

Visie

Handelingen der Apostelen 1 : Het werk en de leer die de Here Jezus Christus begonnen is te doen, in Zijn naam voort te zetten. Dat alle mensen die gebonden en bezeten zijn vrij gezet zullen worden, zoals Hij Zijn Discipelen had beloven. (Math. 10:6-8). Tevens zullen de leden van Light Of The World Ministry toegewijde volgelingen zijn van Jezus Christus. Zij zullen groeien in hun liefde voor God de Vader, voor elkaar en voor anderen. Zij zullen zich ontfermen over de minderbedeelden in en buiten de Gemeente.

 

Samenkomsten

Zondagsdienst 10.00 uur – 12.00 uur

Woensdag Bidstond 20.00 uur – 10.00 uur

Vrijdag Bijbelstudie 20.00 uur – 21.00 uur

Bezoekadres

Slotemaker de Bruïneweg
272, 6532 AD Nijmegen,
Netherlands

Openingstijden kantoor

Ma.- Vrij. 09.00 uur – 17.00 uur

 

Connect with us