Light Of The World Ministry

Wat wij geloven

Wij belijden, dat de Here Jezus Christus Heer is en Zijn Naam boven alle namen verheven is. Fil. 2:9-11

Dat in niemand anders dan Jezus Christus behoudenis is. Er is geen andere weg tot behoud dan door het verlossend werk van Jezus Christus. Hand. 4:12, 1 Cor. 1:18

Dat de Bijbel Gods woord is en de waarheid, tevens het fundament van de waarheid waaraan alles getoetst moet worden. Ps. 12:7, Spr. 4:4

Dat de Here Jesus Christus Gods Zoon is en Zijn werk tot in alle tijden hetzelfde is. Math. 16:16-17, Joh. 1:34

Dat Gods woord de waarheid is en dit mag niet verward en verdrongen worden door andere waarheden. Ps. 12:7, 2 Petr. 1:20-21

In de Doop met de Heilige Geest. Joh. 1:33, Hand. 19:2-6

Dat de Heilige Geest de gaven voor het spreken in tongen openbaart en in de wedergeboren gelovigen mogelijk maakt. Hand 19:6

Dat door wedergeboren te zijn, zijn wij, één in Hem. Gelijk het lichaam van Jezus Christus één is en vele leden heeft. Want door één Geest zijn wij alle tot één Lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven of vrijen, wij zijn allen door één Geest gedrenkt. 1 Cor. 12:12-13

Dat het Heilige Avondmaal door de Here Jezus Christus is ingesteld en dat is Heilig. Math. 26:26-27, Lucas 22:14-20

Waterdoop: Dat de doop door onderdompeling een getuigenis is van met Jezus Christus gestorven en opgewekt te zijn tot nieuw leven. Math. 3:16, Hand. 8:38, Marc. 16:16

Samenkomsten

Zondagsdienst 14.00 uur – 16.00 uur

Woensdag – Bidstond 20.00 uur – 21.00 uur

Vrijdag –Praise-team training 20.00 uur – 21.00 uur

Zaterdag – bijbelstudie/leiderschap
11.00 – 13.00 uur.
“ Om de week “

Bezoekadres

Zijpendaalstraat 5a,
6535 PS Nijmegen,
Nederland

Connect with us